Na sprzedaż 5,38 ha w Beskidzie Niskim –
– blisko Jeziora Klimkowskiego i Magurskiego Parku Narodowego.

Pięknie położona działka rolno – budowlana
a w zasadzie inwestycyjna
w Beskidzie Niskim, w miejscowości Kunkowa – ziemia łemkowska,
bardzo blisko Beskidu Wyspowego i Magurskiego Parku Narodowego.

Z działki nie widać żadnych śladów cywilizacji (!)

Przeznaczenie działki = MOŻLIWOŚCI

Jest to jeden z najistotniejszych elementów składających się na WARTOŚĆ nieruchomości. To Plan Miejscowy określa, co można zrobić – wybudować – na działce. To właśnie Plan Miejscowy nadaje możliwości. Cena idzie za wartością, wartość za jakością.
Krajobraz górski, przyroda, natura, Jezioro Klimkowskie, uzbrojenie terenu – to wszystko zwielokrotnia wartość. Bo czym innym ta działka, z takim MPZP w nudnym, płaskim terenie np. na końcu mazowsza czy wielkopolski, a co innego w Beskidzie….!

Plan Miejscowy znajdziesz tutaj:
https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie/Article/get/id,512416.html

Działka objęta jest obowiązującym MPZP. W galerii powyżej znajdziesz fragment mapy z MPZP. Oznaczenia:
„MNL” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej:
1. Przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (wolnostojące i bliźniacze),
2) zabudowa rekreacyjna (rekreacji indywidualnej).
2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) obiekty o funkcji usługowej:
a) o charakterze publicznym (biblioteki, świetlice, remizy, posterunki policji itp.),
b) związane z funkcją turystyki i rekreacji, w tym mieszkalno-rekreacyjne (pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, obiekty gastronomiczno-handlowe itp.),

2) budynki gospodarcze i garaże towarzyszące obiektom, o których mowa w ust. 1 i w pkt 1,
3) zieleń urządzona, urządzenia sportu i rekreacji,
4) urządzenia komunikacji kołowej i pieszej, dojścia, dojazdy, parkingi, 
5) urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych. 

Pas wschodni działki ma przeznaczenie leśne:
„ZLn” – tereny leśne niepaństwowe.
Pas zachodni – R – tereny rolnicze.

Inne zapisy z MPZP:
2. Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje minimalna powierzchnia działki:
1) pod budownictwo jednorodzinne wolnostojące – 0,08 ha, pod budownictwo bliźniacze – 0,04 ha,
2) pod budownictwo pensjonatowe – 0,15 ha,
3) pod rekreację indywidualną – 0,06 ha.

Parametry techniczne:
Powierzchnia: 5,38 ha w tym ok. 1,5ha terenu pod zabudowę; ok. 2ha starego 100-letniego lasu.
Szerokość: w części północnej >152mb
w części południowej ok. 108mb
Długość: bok zachodni ok. 442mb,
bok wschodni: ok. 404mb.
Przewyższenia: 47mb (!). Najniżej położony punkt na działce znajduje się w części północno-wschodnim i znajduje się na wysokości ok. 485m n.p.m., a najwyżej położony w narożniku południowo-zachodnim i jest na wysokości ok. 532m n.p.m.

Media:
prąd – na działce (5 ujęć, linia wewnętrzna ma dł ok. 700mb), w środku działki (!) – sprawdź na geoportalu.
wodociąg – na działce WŁASNE ujęcie wody = niezależność aż do środka działki (!) – sprawdź na geoportalu a potem do mnie zadzwoń, doopowiem resztę. Linia wodociągowa wykonana tylko do tej działki na odcinku ok. 1,5km.

Klasoużytki: RIVb, RV, ŁV, PsIV, PsV, LsIV, LsVI
Dojazd:
Drogą gminną. Droga gminna została wykonana osobiście przez właściciela działki (posiada stosowne zezwolenia – do wglądu) dzięki czemu ok. 300m przed działką postawiony jest szlaban i znak B1 (zakaz wjazdu). Daje to ciekawe wrażenie jakby wjazd był prywatny na prywatną polanę.
Wewnętrzna utwardzona droga 150mb oraz utwardzony parking na działce, na kilka samochodów.
Granica południowa styka się z działką drogową również należącą do własności gminy, jednakże droga ta nie istnieje w terenie, więc nie jest uczęszczana, ale formalnie jest to istotna informacja.

Księga Wieczysta:
Jeden właściciel, stan prawny czysty i przejrzysty. Brak zadłużeń i obciążeń.

Dodatkowo:
+ omówienie sąsiedztwa na którym nic się nie wybuduje – w rozmowie telefonicznej (wiedza insidera),
+ las nic nie wart….? ok…. a ile będzie znaczyć ponad 100-letni STARODRZEW dla klientów odwiedzających ośrodek….? – a są też REALNE (zrealizowane w niewielu miejscach w Polsce) – pomysły na BIZNESOWE wykorzystanie tego starodrzewu – bez jego wycinania!
+ las nic nie wart….? ok…. a jaka jest wartość drewna budowlanego…?
+ na terenie budowlanym można zrealizować do 1,5MW wolnostojącej fotowoltaiki – szczegóły w rozmowie.

Walory krajobrazowo-przyrodnicze:
Na obszarze Beskidu Niskiego (biogeograficznie charakter Alpejski) można spotkać m.in. takie gatunki ptaków (tak, pośrednik jest ornitologiem 🙂 ): sowy: włochatkę, puchacza, sóweczkę, puszczyka uralskiego, zimorodka, orła przedniego, orlika krzykliwego, bielika, kanię czarną i rudą, rybołowa, trzmielojada, lelka, bociana czarnego, pluszcza, błotniaka zbożowego (niestety już nie jest lęgowy na terenie Polski), błotniaka łąkowego, kraskę, dzięcioły: białogrzbiety, średni, białoszyi, czarny, trójpalczasty, zielonosiwy, sokoła wędrownego, muchołówkę białoszyją i małą, słowika podróżniczka, pliszkę górską, orzechówkę i wiele innych gatunków ptaków.

Występuje co najmniej 40 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 18 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Beskid Niski charakteryzuje się największą w Polsce, i prawdopodobnie w całej Unii Europejskiej, liczebnością orlika krzykliwego i puszczyka uralskiego. Jest to jedna z najważniejszych w Polsce ostoi orła przedniego, bociana czarnego, dzięciołów – zielonosiwego, białogrzbietego, białoszyjego, trójpalczastego oraz muchołówki małej. Stwierdzono tu również znaczną, jak na siedliska górskie, liczebność derkacza. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C6) następujących gatunków ptaków: bocian czarny, dzięcioł białoszyi, orlik krzykliwy (PCK), orzeł przedni (PCK), puszczyk uralski (PCK), sóweczka (PCK), włochatka (PCK).

Rzut beretem znajduje się jeden z 23 Polskich Parków Narodowych – Magurski Park Narodowy – w mojej ocenie najbardziej malowniczy. Z wilkami (widziany osobiście przez właściciela na terenie działki), rysiami, niedźwiedziami. Jeśli w co drugi weekend pojedziesz do innego Parku Narodowego w Polsce, to w ciągu roku odwiedzisz wszystkie.

Bardzo blisko znajduje się Jezioro Klimkowskie.

Lokalizacja:
Działka nr ew. 492 miejscowość Kunkowa, gm. Uście Gorlickie, pow. gorlicki, woj. małopolskie.
Identyfikator działki: 120510_2.0009.492.
Geoportal: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=6992473 .
StreetView: brak, nie dojechali, prywatność zachowana.
Współrzędne: (49°33’51.4″N 21°08’52.8″E lub 49.564280, 21.148002)
GoogleMaps:

Odległości:
Jezioro Klimkowskie – 7km
Uście Gorlickie – 10km (13min)
Gorlice – 14km (15-20min)
Krynica-Zdrój – 38km (45min)
Rzeszów – 110km (2h)
Kraków – 150km (2h)
Warszawa – 360km (5h)
Słowacja:
Zborov (Słowacja) – 30km (35min)
Koszyce (Słowacja) – 118km (1h50min)
Poprad (Słowacja) – 132km (2h15min).

Dla kogo nieruchomość:
+ indywidualnie, dla siebie, na cele własne (np. rezydencja),
+ na podział na mniejsze działki i odsprzedaż,
+ na postawienie osiedla -> sprzedaż nowych domów,
+ na ekskluzywny ośrodek wypoczynkowy (MPZP) – z ogromnym potencjałem,
+ o ochronie kapitału przed inflacją nie trzeba wpominać .-)

Cena: proszę o kontakt telefoniczny.

Możliwość zakupu tylko części budowlanej ok. 1,5ha.
Cena idzie za WARTOŚCIĄ, a wartość za MOŻLIWOŚCIAMI !
Wartość idzie za jakością, za tym, co nieruchomość sobą reprezentuje, jakie daje możliwości, jakie plany (MPZP), pozwolenia, uzgodnienia, decyzje.
Nie, nie musisz być rolnikiem, żeby kupić tą nieruchomość. Skutecznie pomagam przy uzyskaniu prawomocnej zgody KOWR na nabycie ziemi przez osobę, która nie jest rolnikiem indywidualnym.

Kontakt:
Wojciech Nalepa tel. 889-205-615
Już ponad 10 lat w nieruchomościach!
Obszar działania: cała Polska.