Regulacja stanów prawnych nieruchomości.

Na rynku jest olbrzymia ilość nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Najczęściej są to nieruchomości tzw. spadkowe, których spadkobiercy nie uregulowali stanu włascicielskiego.

Ma to przyszłe odzwierciedlenie i problemy jeśli chodzi o:
– próbę sprzedaży nieruchomości,
– dostawców mediów: wody, prądu, gazu,
– sferę podatku od nieruchomości,
– relacje w rodzinie.

W pierwszym przypadku żaden notariusz nie sporządzi aktu notarialnego, do póki nie będzie uregulowany stan prawny. Nawet gdy stan prawny jest jasny, ale nieodzwierciedlony w księdze wieczystej, ewidencji gruntów i budynków – notariusz może odmówić sporządzenia aktu notarialnego. Należy go zrozumieć – nie chce ryzykować ciężko zdobytym uprawnieniem notarialnym.

Jeśli nie wiesz jak uregulować stan prawny nieruchomości, lub nie masz na to czasu – zapraszam do skorzystania z usługi. Im wcześniej tego dokonasz, tym szybciej pozbędziesz się przyszłych kłopotów, których lepiej uniknąć. Niemal każdy słyszał o nieruchomości niesprzedawalnej, gdzie jest od kilkunastu do nawet kilkuset współwłaścicieli….