Jako ornitolog posiadam praktyczne terenowe doświadczenie od 1998 roku.
Jestem członkiem Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody, gdzie m.in na łamach fotonotesu ukazują się moje zdjęcia.

Oferuję wykonanie:

– screening ornitologiczny pod planowaną inwestycję (np. farmy wiatrowej, biogazowni, inwestycji liniowych etc.)
– monitoringii projektowanych farm wiatrowych,
– monitoring porealizacyjny farmy wiatrowej,
– nadzór ornitologiczny nad wykonywanymi pracami:
nadzór ornitologiczny przy budowie dróg,
nadzór ornitologiczny nad wycinką lasu,
– opinie ornitologiczne dot. termo modernizacji budynków,
– opinie ornitologiczne dot. każdej innej inwestycji, która jest wymagana jako załącznik do wniosku o ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko,
– opracowanie  kompensacji przyrodniczych.

Wszystkie badania i ekspertyzy opracowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w:

Ustawa o ochronie przyrody
– Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki (PSEW, Szczecin 2008)