mieszkania   domy   hale, magazyny, obiekty
         
działki budowlane   grunty i gosp. rolne    

 

 

Oferuję na sprzedaż
Las o pow. 3,1903 ha o nr ew. 123/2 obręb nr 6 w miejscowości Głuchów Lasy, gm. Raków, pow. kielecki.

Link do lokalizacji: geoportal     lub     mapy google

Wymiary: 30x462x26x60x58x493 (trapez z wcięciem: 30x462x100x493)

Dojazd
– działka posiada dojazd drogami gruntowymi – leśnymi z dwóch stron, od południa i zachodu.
Odległość drogami polnymi, gruntowymi do najbliższego asfatu – ok 1,0 km.

Drzewostan:
1. sad – 0,4200 ha
2. sosna ok. 62 letnia = 1,1530 ha
3. sosna ok. 22 letnia = 0,4710 ha
4. sosna ok. 13 letnia = 0,4700 ha
5. brzoza ok. 25 letnia = 0,4700 ha
6. brzoza ok. 12 letnia = 0,1850 ha

Przeznaczenie:
Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gm. Raków.

Wg zapisów planu, działka ma przeznaczenie:
– 7.16.R/ZL – przeznaczenie podstawowe: grunty rolne, zalesienia i lasy (tereny rolne z możliwością zalesień),
– 7.18.R/ZL – przeznaczenie podstawowe: grunty rolne, zalesienia i lasy (tereny rolne z możliwością zalesień),
– 7.22.ZL1 – przeznaczenie podstawowe: lasy (tereny lasów w obszarach objętych formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody).

przy czym:
R/ZL – przeznaczenie dopuszczalne:
– niekubaturowe urządzenia sportu i kultury fizycznej oraz niekubaturowe urządzenia rekreacji z zastrz. pkt 3 i pkt 9, lit a.
– obiekty małej architektury,
– ścieżki, szlaki turystyczne, drogi rowerowe,
– urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
– zieleń urządzona i zadrzewienia,
– wody powierzchniowe i urządzenia wodne.

ZL1 – przeznaczenie dopuszczalne:
– zalesienia stanowiące uzupełnienie drzewostanu w terenach leśnych,
– ścieżki, szlaki turystyczne, drogi rowerowe,
– parkingi leśne,
– urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
– obiekty małej architektury służące turystyce,
– wody powierzchniowe i urządzenia wodne.

Nieruchomość ma założoną Księgę Wieczystą.
Brak obciążeń w dziale III i IV.

Cena: 60’000 PLN (1,88 zł/m2) – do negocjacji.

Opiekun oferty: Wojciech Nalepa tel. 889-205-615.